Kalenderunderhåll
för kalender: Breda

Modifiera din kalenders utseende
Specify calendar's language, options, and description
Specify the title, header, footer, and background image
Specify defaults and options for creating new events
 
Ändra färger
Ändra typsnitt
Specify external or inline styles
 
Set calendar passwords, for view, add, edit, admin
Specify event categories
 
Settings for mail sent from this calendar
Manage email subscriptions  [Disabled in this version]
Ange vilka åtgärder som ska lagras, och hur det ska göras  [Disabled in this version]
 
Ange vika fördefinierade aktiviteter som ska ingå i kalendern
Hämta nya Add-In-filer, eller radera befintliga
 
Create new events from an ASCII file
Exportera aktivitets-data till ASCII
Ta bort alla aktiviteter inom en angiven tidsram


Återvänd till kalendern