Kalenderunderhåll
för kalender: Solf_Sportstuga
Importera aktiviteter

Ange full sökväg till en ASCII importfil i din dator, eller tryck "Browse" knappen och sök:
Ange importfilens format:   Vad betyder detta?
Ange om aktiviteter ska hämtas eller endast felsökas (kontrolleras):
Check for duplicate events?
Radera alla befintliga aktiviteter innan hämtning?